DIAMENT 30-lecia Polskiej Transformacji

27-01-2020

DIAMENT 30-lecia Polskiej Transformacji to wyjątkowa nagroda, która jest wyrazem olbrzymich możliwości i wysokich kompetencji. DIAMENTEM nagrodzone zostały podmioty, które świadczą o sile polskiej gospodarki: liderzy i marki, firmy i instytucje innowacyjne i rzetelne oraz ci, którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat przyczynili się rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Organizatorem ww. inicjatyw jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Wojewodowie i Marszałkowie poszczególnych województw, a wsparcia udzieliły izby gospodarcze oraz organizacje regionalne i branżowe.

Firmy wyróżnione tym tytułem otrzymują statuetkę i dyplom "DIAMENTU 30-lecia Polskiej Transformacji", które oprócz wyróżnienia stanowią rekomendację dla jego zdobywcy, ułatwiając nawiązanie kontaktów gospodarczych, promocję firmy, potwierdzają również zdobytą pozycję na rynku i ułatwiają dalszy rozwój. Ponad to, Diament 30-lecia Polskiej Transformacji to niepowtarzalne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.

Nagrody i certyfikaty